Byt När Du Vill

Vi finansierar nästan alla objekt

Hyr – Köp – Byt
Har du någonsin känt att ditt 3-åriga hyreskontrakt är för långt och att du vill byta till annan maskin eller utrustning som är bättre eller nyare?

Köper du en maskin eller utrustning, till ett värde av max 150.000:- på PS Auction så erbjuder vi finansiering. Du hyr din utrustning och köper loss den efter hyrestidens utgång. Skulle du under hyresperioden hitta annat, bättre objekt på ps.se så har vi en unik möjlighet att byta upp dig med ny finansiering och vi säljer objektet du redan hyr.

 

Hur är det möjligt?

Hur är det möjligt?
PS Finans är ett helägt dotterbolag till PS Auction AB som årligen säljer mer än 50.000 objekt. Genom att samarbeta får vi tillgång till Sveriges främsta kanal för värdering och försäljning av fordon, maskiner och utrustning. Säljkanalen och värderingskompetensen och närvaron på 13 platser i landet gör det enkelt för oss att erbjuda byten, försäljning och förlängningar av kontrakt.

 

Hur fungerar det?

Hur fungerar det?
Vi finansierar nästan alla objekt utom personbilar upp till 150.000:- som säljs på PS Auction. Om du står i begrepp att köpa på auktion men inte hittat rätt objekt så kan du få ett preliminärt finansieringslöfte av oss. Har du redan hittat objektet och kanske till och med vunnit budgivning så ansöker du via kontaktformuläret på sidan eller ringer oss på 0325-61 82 90. Nedan ser du hur det går till:

 

STEG 1.


Ansökan om finansiering eller finansieringslöfte

STEG 2.


Kreditprövning

STEG 3.


Svar med finansieringsbelopp och restvärde

STEG 4.


Första förhöjd hyra erläggs innan uthämtning av objekt

STEG 5.


Påskrift avtal vid uthämtning av objekt

STEG 6.


Avisering med hyra månadsvis i förskott

STEG 7.


Byte, köp eller ny finansiering

Villkor som gäller löptid och betalningsplan anpassas i möjligaste mån till din situation och till objektet såsom, skick, värde och typ.

Hyran beräknas normalt genom annuitetsberäkning och betalas i förskott. Hyra är en rörelsekostnad och därmed skattemässigt avdragsgill för ditt företag.

Vad krävs för att du skall få finansiering
Du bör vara en juridisk person utan skatteskulder eller allvarliga betalningsanmärkningar. Du bör ha ett så färskt bokslut eller resultat och balansrapport som möjligt. PS Finans har objektet som säkerhet men vi kan komma att be om personlig borgen.

Välkommen till det bytesfria alternativet

Allt har ett värde

PS Auction är ett auktionsföretag som förmedlar egendom från säljare till köpare. Vår övertygelse är att allt har ett värde. En maskin som anses vara uttjänt kan komma till stor nytta för någon annan. Idag är vår målsättning att kontinuerligt stärka positionen som förtroendegivande marknadsplats där man får chansen att göra bra affärer.

Miljö & Kvalitet

Vi arbetar aktivt med att planera vår verksamhet så att vi kan säkerställa leverans av produkter och tjänster i rätt tid, med rätt kvalitet och utan onödig belastning på miljön.

Kvalitetspolicy

Med lyhördhet för kundernas önskemål och behov arbetar vi för ständig förbättring och utveckling av våra system och vårt arbetssätt, snabb och effektiv hantering av klagomål samt regelbunden uppföljning och uppdatering av våra kvalitetsmål. Vi arbetar med bas i våra kärnvärden Värdefulla, Inspirerande, Pålitliga; vi är VIP

Värdefulla

 • Vi anstränger oss varje dag för att skapa förtroende, bidra till lärande och upplevas som värdefulla mot kunder, leverantörer, partners och kollegor.
 • Vi arbetar aktivt mot alla former och kränkande särbehandling såväl internt som externt.
 • Vi vill bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling.
 • Vi skapar värde för kunder och ägare.
 • Vi arbetar aktivt för att minska både vår egen och andra verksamheters miljöpåverkan.
 • Vi värderar såväl vårt eget som våra kollegors arbete.
 • Vi ser ett värde i att ständigt lära och utvecklas. Både oss själva och verksamheten.
 • Vi drivs av affärsmannaskap och är kostnadsmedvetna

Inspirerande

 • Vi har kämpaglöd
 • Vi är nyfikna och engagerade.
 • Vi inspirerar kollegor, kunder och lockar fler människor in i auktionsbranschen. Vi är PS:s viktigaste ambassadörer.
 • Ledare på PS är inspirerande förebilder både internt och externt
 • Vi vill utveckla och utvecklas med affären

Pålitliga

 • Teamwork är en självklarhet inom PS, vi ställer upp och litar på varandra. PS ska ha en kultur som präglas av transparens, tillit och högt i tak.
 • Vår auktionsverksamhet är affärsmässig och vi agerar alltid etiskt och professionellt i enlighet med lagar och företagets riktlinjer.
 • Vi vill vara bästa företaget på att skapa sakliga värderingar, faktabaserade, tydliga beskrivningar och bilder av objekt.
 • Vi verkar mot alla former av korruption såsom mutor, bestickning och oetisk marknadsföring.
 • Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar PS. Vi ska alltid uppträda med god affärsetik och professionalitet. Vi ska ha god planering och uppfylla lagar och krav.
 • Vi tolererar inte oseriösa budgivningar i syfte att trissa upp bud och vidtar tydliga åtgärder om vi ser att det förekommer.
 • Vi använder gärna auktionssajten själva på ett omdömesgillt sätt och aldrig för egen kommersiell verksamhet.
 • Vi lovar vad vi kan hålla och håller vad vi lovat och tar tag i felaktigheter när vi upptäcker dem.

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling för bevaring av såväl den inre som den yttre omgivningen och på så vis hjälper vi till att säkra en ren och hälsosam miljö både idag och i framtiden. Vi gör detta genom att anpassa verksamheten så att den har minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

 • Följa gällande miljölagstiftning
 • Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt och sparsamt sätt
 • Sortera och, i den mån det är möjligt, återanvända material
 • I så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta och återvinningsbara produkter
 • Prioritera de arbetsmetoder som åsamkar minst skada på människan och miljön
 • Utbilda och informera personalen i miljöfrågor för att kunna förbättra miljöarbetet
 • Informera människor och företag i vår omgivning om vårt miljöarbete
 • Respektera och följa kunders miljöpolicy vid arbete på plats hos dem
 • Regelbundet följa upp och uppdatera våra miljömål

Har du fler frågor?
Kontakta oss nedan eller ring på 010-475 91 18

Välj typ av finansiering

Namn:

Företagsnamn: (endast möjligt att söka finansiering som företag)

Orgnr:

Adress:

Postnummer & Ort:

Epost: (obligatorisk)

Telefon: (obligatorisk)

Nummer på objekt som skall finansieras: (vårat objektsnummer) (obligatorisk)

Önskat finansieringsbelopp:

Önskad första förhöjda hyra ex. moms: (standard 20%)

Önskat restvärde ex. moms: (Fylls endast i vid leasing. Standard 10%)

Välj önskad finansieringstid:

Meddelande till PS Auction: