VI HJÄLPER DIG MED FINANSIERING

Namn:

Företagsnamn: (endast möjligt att söka finansiering som företag)

Orgnr:

Adress:

Postnummer & Ort:

Epost:

Telefon:

Nummer på objekt som skall finansieras: (vårat objektsnummer)

Önskat finansieringsbelopp:

Önskad första förhöjda hyra ex. moms: (standard 20%)

Önskat restvärde ex. moms: (standard 10%)

Välj önskad finansieringstid:

Meddelande till PS Auction: